Malíček

Malíček je přípravným oddělením dětského pěveckého sboru Paleček. 
Sbor navštěvuje kolem 30 dětí ve věku od 5 do 8 let. Výuka probíhá jednou týdně. Děti se zde učí základům sborového zpěvu. Důraz je kladen především na správný postoj, dýchání, výslovnost, rozsah hlasu a čistotu zpěvu jednohlasu písní s doprovodem klavíru. Často se dětí zapojují i hrou na jednodušší hudební nástroje. Zpěváčci získávají intonační a rytmické dovednosti, trénují hudební paměť. Po úspěšném absolvování Malíčku jsou podle svých schopností zařazováni do koncertního sboru Paleček. 
Repertoár sboru tvoří jednohlasé písně pro děti českých skladatelů a písně lidové. Děti z Malíčku získávají též důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních v Divadle Horní Počernice a v Emauzském klášteře. Sbor se zúčastňuje sborových festivalů a soutěží. Získal dvě zlatá pásma na celostátní soutěži Zahrada písní (2013, 2016), v roce 2014 se zúčastnil festivalů Rolničkové svátky písní a Zvoneček.
Od září 2012 vede sbor Mgr. Šárka Mistrová.

Comments are closed.