Malíček

Malíček je přípravným oddělením sboru Paleček. 
Sbor navštěvují děti ve věku od 5 do 10 let. Výuka probíhá jednou týdně. Děti se zde učí základům sborového zpěvu. Důraz je kladen především na správný postoj, dýchání, výslovnost, rozsah hlasu a čistotu zpěvu jednohlasých písní s doprovodem klavíru. Často se dětí zapojují i hrou na jednodušší hudební nástroje. Zpěváčci získávají intonační a rytmické dovednosti, trénují hudební paměť. Po úspěšném absolvování Malíčku jsou podle svých schopností zařazováni do koncertního sboru Paleček. 
Repertoár sboru tvoří jednohlasé písně pro děti od českých skladatelů a písně lidové. Děti z Malíčku získávají též důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních v Divadle Horní Počernice a v Emauzském klášteře. Sbor se zúčastňuje různých sborových festivalů a soutěží.
Od září 2012 vede sbor Mgr. Šárka Mistrová.

Comments are closed.